NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Meer middelen om jongeren ingeschakeld te krijgen op de arbeidsmarkt

25-10-2013

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de recente relancemaatregelen voor de tewerkstelling van jongeren onder de 26 jaar uitvoert.
In het kader van de tweejaarlijkse interprofessionele akkoorden moeten de sectoren collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) sluiten die 0,10% van de brutoloonmassa voorbehouden aan risicogroepen. De werkgevers die tot die sectoren behoren in de welke zo geen cao afgesloten werd, zijn die 0,10% verschuldigd aan de RSZ.

In het kader van het relanceplan 2012, werd beslist dat de helft van deze budgettaire inspanningen (of 0,05%) moet gebruikt worden voor projecten ten behoeve van risicogroepen zoals de werknemers die ouder zijn dan 50, werknemers ouder dan 40 die dreigen hun job te verliezen, werkloze werkzoekenden, jongeren en personen met een handicap.

In het kader van de recent besliste bijkomende relancemaatregelen werd vandaag beslist dat de middelen die aan de RSZ werden overgemaakt van die sectoren die geen collectieve arbeidsovereenkomsten maakten, kunnen gebruikt worden voor die sectoren die wel degelijk een cao-risicogroepen gesloten hebben en die voldoen aan hun meldingsplicht. Zo wordt een budget van 6 miljoen Euro per jaar exclusief voorzien voor bijkomende projecten die zich richten op tewerkstelling van jongeren (-26). Deze sectoren kunnen zo 6 miljoen extra financiële middelen krijgen. Daarvoor moeten de betrokken sectoren partnerships aangaan met bedrijven, onderwijs- of vormingsinstellingen, en in voorkomend geval met de gewestelijke plaatsing- en bemiddelingsdiensten.
Deze maatregel maakt deel uit van het arsenaal aan maatregelen die in het leven geroepen werden door Monica De Coninck ter bevordering van de tewerkstelling van jongeren zoals de instapstages en het activa plan. Dit laatste geeft de mogelijkheid aan laaggeschoolde jongeren die meer dan 12 maanden werkzoekende zijn om van een voordeel te genieten dat kan oplopen tot 1000 euro per maand en dat gedurende drie jaar. Deze maatregel trad in werking op 1 juli 2013.
Met ingang van 1 januari 2014 versterken we deze maatregel nogmaals en breiden we de doelgroep uit. Zo zullen alle laaggeschoolde jongeren tot 30 jaar in aanmerking komen (ipv tot 27) en de voorwaarde om 12 maanden werkzoekende te zijn wordt ingekort tot 6 maanden.

Bron: persbericht van het Kabinet van de Minister van Werk
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens