NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Sensibiliseringscampagne “oudere werknemers”

25-10-2013

De FOD Werk geeft een vervolg aan de sensibiliseringscampagne “oudere werknemers” met de slogan “vijftigplussers zijn een plus voor elk bedrijf”
De komende dagen loopt een nieuwe sensibiliseringscampagne rond oudere werknemers (50+). Het is het tweede luik van een belangrijke campagne van de Federale Overheidsdienst Werk die over verschillende jaren loopt en de steun heeft van het Europese Sociaal Fonds. Deze thematiek is van kapitaal belang voor onze arbeidsmarkt en onze maatschappij.

Wij hebben in ons land een zeer lage werkzaamheidsgraad bij zij die ouder zijn dan 55. In België is slechts 39.54% van de bevolking tussen 55-64 aan de slag. In sommige Scandinavische landen ligt dat hoger dan 70%. De bevolking veroudert. Arbeidsmarktspecialisten berekenden dat in de komende jaren zo’n 500.000 mensen de arbeidsmarkt zullen verlaten. Om te vermijden dat onze economische groei gaat lijden onder het feit dat er vacatures niet zullen ingevuld geraken en om ons systeem van sociale zekerheid recht te houden, zullen meer mensen aan de slag moeten gaan en aan de slag blijven. 

Het HR beleid van onze bedrijven moet zich pro-actiever opstellen om te vermijden dat oudere werknemers te vroeg de arbeidsmarkt verlaten. Met aangepaste werkomstandigheden, voldoende uitdagingen en permanente bijscholing kan men een personeelsbeleid voeren dat op maat van alle leeftijden gemaakt is, dat rekening houdt met eenieders fysiek en mentaal kunnen en dat in evenwicht is met de noodzakelijke competenties en inzetbaarheid. 

Monica De Coninck: “Tegelijkertijd zijn er vandaag heel wat vijftigplussers die graag aan de bak willen komen maar die moeten opboksen tegen allerlei vooroordelen. Nochtans zijn ze zeer loyaal en hebben oudere werknemers een schat aan ervaring waarmee ze het bedrijf sterker maken en ze hun jongere collega’s kunnen ondersteunen. Een vijftigplusser is dus een plus voor elk bedrijf.”

Daarbij biedt werk ook een meerwaarde voor de oudere medewerkers zelf. Werk biedt hen naast een inkomen ook de kans om hun competenties te valoriseren en sociale contacten te onderhouden.
Het is op die positieve aspecten dat de campagne van vandaag zich richt.

Minister De Coninck nam zelf ook al een aantal maatregelen om te tewerkstelling van oudere werknemers te bevorderen:

  1. De aanpassingen aan het systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) die de bedoeling hebben om het gebruik van dit systeem te beperken en een rem te zetten op het vroegtijdig verdwijnen van de arbeidsmarkt.
  2. Een vermindering van loonlasten voor oudere werknemers om werkgevers te stimuleren om hen aan te werven en in dienst te houden.
  3. De werkgelegenheidsplannen voor oudere werknemers die overleg bevorderen tussen werkgevers en werknemers en er voor zorgen dat specifieke acties per bedrijf kunnen ontwikkeld worden.
Naast inlassingen in dagbladen loopt er ook een tv-spot op verschillende zenders.

Meer informatie kan u vinden op de website van de campagne www.deplusvan50plus.be

Daar kan u ook de spot bekijken.

 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens