NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Veiligheid op bouwwerven: lichte verbetering vastgesteld bij bliksemacties van de arbeidsinspectie!

30-10-2013
Sedert begin 2013 voert de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) bliksemacties op bouwwerven.

Dergelijke acties hebben plaatsgevonden op 21 maart, 18 juni en 26 september 2013.

Het geheel van de zowat 150 arbeidsinspecteurs, in ploegen van twee, werden hiervoor ingeschakeld!

Ter herinnering, de acties werden telkens gevoerd over het geheel van het grondgebied en spitsten zich toe op de zware inbreuken die aan de oorsprong liggen van zeer zware ongevallen, ja zelfs dodelijke. De focus lag op kleine werven. Daarom werd de nadruk niet gelegd op de bouwcoördinatie die een adviserende rol beoogt, maar eerder op het beheer van de werf door de werkgevers.

Vallen van daken, vallen door openingen die open zijn gelaten binnen gebouwen in aanbouw of in renovatie, bedelvingen bij grondwerken enz., zijn de toestanden die de inspecteurs voor ogen hadden.

Zo werden in totaal een 1200-tal werkgevers gecontroleerd (bij elke actie telkens een 400-tal).

Op 26 september jongstleden werd de derde actie van deze aard gevoerd. In dit proces van lange adem is een lichte verbetering ten opzichte van de eerste twee dagen merkbaar. Het blijkt dat de werkgevers, die bewust worden van deze controledagen, correctieve en preventieve maatregelen beginnen te nemen.

Één werkgever op 3 was in orde (tegenover 1 op 4 bij de vorige acties).

De activiteiten werden stopgezet in 47% van de gevallen (tegenover 50% in maart en juni).

In 18% van de gevallen werden schriftelijke of mondelingen opmerkingen gemaakt (tegenover 25% eerder).

De meest voorkomende inbreuken hadden betrekking op de bescherming tegen vallen.

De inspectiestrategie voor deze campagne was niet om proces-verbaal van overtreding op te stellen. Er werden tijdens deze campagne dus geen gerechtelijke stappen ondernomen.

De arbeidsinspectie overweegt dergelijke acties in 2014 voort te zetten en
  • haar strategie aangaande kleine werven te herzien;
  • systematisch proces-verbaal op te stellen bij herhaalde vaststelling;
  • de sector (of deelsectoren die meer betrokken zijn bij kleine werven) te benaderen om tot een actieplan te komen.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens