NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Wet van 8 december 2013 over voorafgaande aangiften van werken en aanwezigheidsregistratie op bepaalde bouwplaatsen

20-12-2013

Op 20 december 2013 publiceerde het Belgische Staatsblad de wet van 8 december 2013 tot wijziging van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot aanpassing van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die betrekking hebben op de voorafgaande aangifte en op de registratie van aanwezigheden voor wat de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen betreft.

Het gaat om:

  1. Voorafgaande aangifte van werken die voortaan zullen gebeuren via de informatica-applicatie die door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) ter beschikking wordt gesteld, voor:
    1. de werken van tijdelijke of mobiele bouwplaatsen,
    2. een aantal andere werken of werkzaamheden die moeten aangegeven worden met het oog op de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers.
       
  2. Een elektronisch systeem voor de registratie van personen die aanwezig zijn op bepaalde tijdelijke of mobiele bouwplaatsen in te voeren.

De artikelen van de wet van 8 december 2013 betreffende de voorafgaande aangiften treden in werking op 1 januari 2014, deze betreffende de aanwezigheidsregistratie op bepaalde bouwplaatsen treden in werking op 1 april 2014.

Meer informatie

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens