NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia aangepast

14-04-2014

Het koninklijk besluit van 9 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk werd op 14 april 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het treedt op 1 juli 2014 in werking.

Met dit besluit wordt de lijst van grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia in bijlage I van het KB van 11 maart 2002 aangepast. Voor deze aanpassingen werd, binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, eenĀ raadplegingsprocedure gevolgd.

De stoffen monochloorazijnzuur en polyvinylchloride werden toegevoegd aan de lijst van grenswaarden en de grenswaarden van hydrochinon, ijzeroxide, jood, jodides, propeen, arsine en zwavelzuur werden aangepast.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens