NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Publicatie over de etikettering van chemische producten op het werk (CLP)

21-05-2014

 De FOD Werkgelegenheid heeft een brochure uitgegeven over de wijze waarop de Europese verordening (EG) nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels de omgang met chemische stoffen op het werk zal beïnvloeden. De zogenaamde CLP verordening (CLP staat voor classification, labeling and packaging) verandert immers het indelingssysteem voor de identificatie en omschrijving van chemische gevaren in Europa, en de manier waarop deze informatie over de gevaren van chemicaliën gecommuniceerd wordt op etiketten, in veiligheidsinformatiebladen en in andere documenten.

De brochure “Chemicaliën op de werkvloer: een nieuw etikettingssysteem” is bedoeld als praktische leidraad voor werkgevers en werknemers. Ze kan geraadpleegd en besteld worden via de module Publicaties.

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens