NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Overdracht van bepaalde federale bevoegdheden inzake arbeidsmarktbeleid naar de gemeenschappen en gewesten vanaf 1 juli 2014

01-07-2014

Vanaf 1 juli 2014 start de effectieve overdracht van bevoegdheden van de federale overheid naar de gemeenschappen en de gewesten, zoals werd beslist in de 6de staatshervorming. Enkele van deze bevoegdheden, die betrekking hebben op de arbeidsmarkt, zijn materies die momenteel in zijn geheel of gedeeltelijk beheerd worden door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

Op de pagina De zesde staatshervorming : overdracht van bepaalde federale bevoegdheden inzake arbeidsmarktbeleid naar de gemeenschappen en gewesten staat kort uitgelegd wat deze overdracht van bevoegdheden nu concreet inhoudt. Ook wordt er een overzicht gegeven van alle betrokken materies die beheerd worden door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens