NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Kandidaten-organisatoren van een opleiding voor vertrouwenspersonen kunnen een aanvraagdossier indienen

08-07-2014

Op 1 september 2014 treedt het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk (BS 28 april 2014) in werking. In dit besluit wordt voorzien dat de werkgever ervoor moet zorgen dat de vertrouwenspersoon over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om zijn opdrachten volledig en doeltreffend te vervullen.

Instellingen die een vorming voor vertrouwenspersonen organiseren die beantwoordt aan de inhoud van artikel 61 en van bijlage 1A) van het hoger vernoemde koninklijk besluit, kunnen een aanvraag indienen om, na onderzoek en positief advies, vermeld te worden op deze website.

In de module “Procedures en formulieren” vindt u hetaanvraagdossier om opgenomen te worden in de lijst van instellingen die vorming verstrekken met het oog op het verwerven van de vaardigheden en de kennis van vertrouwenspersonen (DOCX; 72 KB) 

Adres voor het indienen van een aanvraagdossier:

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Algemene directie Humanisering van de arbeid, Afdeling Sociaal Overleg
E. Blerotstraat 1
1070 Brussel 

Bijkomende inlichtingen: lieve.rampelbergh@werk.belgie.be 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens