NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Ebola en gezondheid op het werk

20-10-2014

Volgens het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s bij blootstelling aan biologische agentia op het werk (B.S. 1 oktober 1996) behoort het Ebola-virus tot de categorie 4 van de biologische agentia die bij de mens infectieziekten kunnen verwekken.

Hoewel het niet uitgesloten is dat in de toekomst een besmet persoon ook in België belandt, is het hoogst onwaarschijnlijk dat de ziekte zich hier naar anderen verspreidt.

Op deze website vindt u meer informatie over de biologische agentia.

Bijkomende informatie over het Ebola-virus vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens