NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Afspraken met Europese Commissie aangaande Havenarbeid

09-10-2014

Om de veelvuldige foute informatie over de ontmoeting tussen de Belgische Overheid en de Europese Commissie die in de media verscheen te corrigeren volgt hierna een kort bericht.

Op 3 oktober heeft er een informele ontmoeting plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de Europese Commissie (DG Transport) en van de Belgische Staat (FOD Werkgelegenheid en beleidscel Minister van Werk De Coninck).

Tijdens deze ontmoeting heeft de Europese Commissie meegedeeld dat volgens haar het antwoord van ons land op de ingebrekestelling onvoldoende was om de beperkingen van onze organisatie van de havenarbeid aan de vrijheid van vestiging te rechtvaardigen.

Anderzijds heeft de Commissie er begrip voor dat wij alles in het werk stellen om de vereiste correcties aan die organisatie in een klimaat van sociale vrede en in consensus met de betrokken sociale partners trachten uit te werken. Een aantal mogelijke correcties, welke er volgens de Europese Commissie dienen te worden genomen, werden reeds op die vergadering overlopen.

Binnen een 8-tal weken zal er een nieuwe ontmoeting plaatsvinden tussen de overheid en de Commissie waarop een vooruitgangsrapport zal besproken worden en mogelijke pistes kunnen getoetst worden. In afwachting daarvan zal er in ieder geval niet overgegaan worden tot het uitbrengen van een gemotiveerd advies (= laatste stadium voor de procedure voor het Hof van Justitie).

Op geen enkel moment heeft de Europese Commissie gesteld dat de Wet Major zelf moet gewijzigd worden. De organisatie van de Havenarbeid verloopt echter grotendeels via uitvoeringsbesluiten en CAO’s waarvan sommige onderdelen de Commissie wel storen. De erkenning van de havenarbeiders van het algemeen contingent staat echter niet ter discussie.

Om de sereniteit van het overleg tussen en met de sociale partners maximaal te vrijwaren in het perspectief van een goede oplossing verkiezen alle betrokkenen (vakbonden, werkgeversorganisaties en overheid) om geen verdere inhoudelijke communicatie te doen.

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en alle vakbonden en werkgeversorganisaties uit de havensector - 9 oktober 2014

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens