NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Sociale verkiezingen 2016 - modelformulieren

28-11-2014

De procedure van de volgende sociale verkiezingen zal normaalgezien aanvangen in december 2015, met als eindpunt de eigenlijke kiesverrichtingen in mei 2016.

Net als bij vorige sociale verkiezingen stelt de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg op hun website een reeks modelformulieren ter beschikking van de ondernemingen.
Deze modelformulieren vormen enerzijds een instrument om de communicatie aangaande de sociale verkiezingen intern in de onderneming (door aanplakking of ter beschikking stelling van informatie) te ondersteunen.

Anderzijds kunnen deze formulieren, eenmaal ingevuld, net zoals bij de vorige sociale verkiezingen opgeladen worden op de webapplicatie sociale verkiezingen. Deze webapplicatie is het elektronisch communicatiemiddel die de contactpersoon sociale verkiezingen van de verschillende technische bedrijfseenheden in staat stelt informatie mee te delen aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en aan de representatieve werknemersorganisaties en de representatieve kaderledenorganisatie.

Nieuw voor de sociale verkiezingen 2016 is het ter beschikking stellen van modelformulieren waarvan het gebruik uitsluitend aan de representatieve werknemersorganisaties toekomt.

Modelformulieren sociale verkiezingen 2016 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens