NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Colloquium: “Hoe de loonkloof tussen mannen en vrouwen bestrijden? Voorstelling van de nieuwe juridische instrumenten” op 12 februari 2015

13-01-2015

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg organiseert het colloquium: “Hoe de loonkloof tussen mannen en vrouwen bestrijden: voorstelling van de nieuwe juridische instrumenten” op 12 februari 2015 vanaf 9u.

Volgens het recentste verslag 2014 van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen bedraagt de loonkloof op het niveau van het bruto uurloon 10% in het nadeel van de vrouwen. Deze kloof bedraagt 22% wanneer men het brutoloon op jaarbasis in overweging
neemt.

Eén van de doelstellingen van de wet van 22 april 2012 tot bestrijding van de loonkloof, en van de diverse toepassingsbesluiten die in 2014 werden gepubliceerd, is van de strijd tegen de loonkloof een permanent thema maken in het sociaal overleg op de drie onderhandelingsniveaus: intersectoraal, sectoraal en binnen de onderneming.

Al deze nieuwe maatregelen zullen door de experten van de FOD Werkgelegenheid en van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen worden voorgesteld aan de sociale partners, de sociale secretariaten en de experten inzake arbeidsrecht. Het doel is de werkgevers en de werknemers te sensibiliseren over de loonkloof en hen in te lichten over de nieuwe reglementaire maatregelen.

In het programma van het colloquium vind je alle praktische informatie.
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens