NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Eerder positieve resultaten voor de campagne van de arbeidsinspectie in de gezondheidzorg

19-02-2015

De arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) heeft gedurende het tweede semester van 2014 een nationale inspectiecampagne gevoerd in de sector van de ziekenhuizen en de rust- en verzorgingstehuizen.

Deze inspectie maakte deel uit van een bredere sensibilisatie- en inspectiecampagne over heel Europa. Het doel ervan was ongevallen en letsels ten gevolge van uitglijden en struikelen op de werkvloer voorkomen. Deze ongevallen zijn immers goed voor bijna 15% van de jaarlijkse arbeidsongevallen.

België heeft beslist zich voor deze campagne toe te spitsen op de gezondheidssector, een sector die momenteel zowat 200.000 mensen tewerkstelt.

Acties werden gevoerd in heel België. In totaal werden er 186 inspectiebezoeken verricht, waarvan 75% in rust- en verzorgingstehuizen en 25% in ziekenhuizen.

De ondernemingen hebben aan de inspecteurs moeten aantonen welke maatregelen ze nemen omtrent de volgende aspecten : vloeren, het omgaan met vervuiling, obstakels, organisatie van de schoonmaak, het schoeisel van de werknemers en de betrokkenheid van het personeel bij deze problematiek.

De resultaten zijn positief: 75% van de instellingen waren in orde met de reglementering betreffende dit risico (90% conformiteiten)

Eén minpunt: in één op de twee gevallen, beschikte het personeel niet over antislipschoeisel.

In meer dan 90% van de instellingen waren bijna 50% van de bevraagde rubrieken volledig conform de regelgeving. Het goede resultaat bij het merendeel van de instellingen kan te danken zijn aan het feit dat de toekenning van subsidies voor de instellingen gekoppeld is aan minimale eisen. Deze eisen zorgen er dan tegelijkertijd voor dat het risico op struikelen wordt geminimaliseerd.

De inspecteurs hebben niettemin vastgesteld dat de sector nog moeilijkheden ondervindt bij het systematiseren en formaliseren van hun risicoanalyse en het implementeren van preventiemaatregelen. 

De campagne werd door de sector als positief ervaren. Het verlegde de focus van de traditionele aandachtspunten binnen de preventie voor de sector, zoals musculoskeletale aandoeningen, prikongevallen en fysiek geweld.

De inspectie beschikt over een aantal bevoegdheden om op te treden, gaande van waarschuwing tot stopzetting van werken of proces-verbaal naar de gerechtelijke overheden. Naar aanleiding van deze campagne werden enkel waarschuwingen uitgevaardigd.

 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites