NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Toetredingsakte voor de bonusplannen: enkele aandachtspunten bij het indienen

10-03-2015
Wil uw bedrijf een toetredingsakte indienen voor niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen?

Er werd een lijst met veelvoorkomende fouten bij het invullen en indienen van de bonusplannen opgesteld door de griffie van de Algemene Directie Collectieve,Arbeidsbetrekkingen, waar de documenten moeten worden neergelegd (versturen van een kopie in plaats van het origineel, ontbrekende handtekening, foute bepaling van de referteperiode…)

De lijst met aandachtspunten vindt u in het thema Arbeidsreglementering > Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen / Bonusplannen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens