NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Belgisch nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk

10-03-2015

Het Belgisch nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk werd uitgewerkt volgens de Aanbeveling nr. 197 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende het promotioneel kader voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Doel

Het profiel heeft als doel informatie te verschaffen over veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) met betrekking tot:

  • de wetgeving
  • het herzien van het beleid betreffende VGW
  • de infrastructuur
  • de samenwerkingsstructuren
  • de activiteiten van de verschillende betrokken partners
  • de menselijke hulpbronnen
  • de belanghebbenden
  • de statistieken en indicatoren
  • de demografie
  • de problemen en uitdagingen betreffende de behoeften voor de toekomstige ontwikkeling van de Belgische VGW.

Het profiel is bestemd om als referentiedocument te dienen voor de uitwerking van toekomstige actieplannen van de publieke overheden en van werkgevers- en werknemersorganisaties betreffende VGW in het land. Die informatie zal ook dienen als basis voor de actualisatie en de verdere ontwikkeling van het nationale beleid en de programma’s over veiligheid en gezondheid op het werk.

Raadpleging

Alle belangrijke actoren in die materie zullen bij de verdere ontwikkeling van het nationaal profiel worden betrokken. Zij krijgen de mogelijkheid om wijzigingen en aanvullingen voor te stellen, zodat het profiel actueel blijft en jaarlijks wordt geactualiseerd.

Het basisdocument werd herzien na overleg met de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad: advies nr. 1.917 van de zitting van 25 november 2014 (PDF) 

Link

Het document is beschikbaar op de website van de Internationale Arbeidsorganisatie: Belgisch nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk.
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens