NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Kris Peeters dient aanvraag in van 10.1 mio euro voor begeleiding ex-werknemers Ford Genk en toeleveranciers

24-03-2015

De definitieve sluiting van Ford Genk had eind 2014 een enorme impact voor duizenden werknemers bij Ford Genk en de toeleveranciers. De verschillende overheden in dit land stellen alles in het werk om de getroffen werknemers te begeleiden, nieuwe jobs mogelijk te maken, en onze economie en industrie competitiever te maken.

Vandaag, dinsdag 24 maart 2015, heeft Vicepremier en Minister van Werk en Economie Kris Peeters een aanvraagdossier van 6.3 mio € bij Europa ingediend. Deze Europese gelden (6.3 mio €), met 3.8 mio € Vlaamse cofinanciering, dienen voor de persoonlijke begeleiding van gewezen werknemers van Ford Genk en de toeleveranciers.

In 2014 werd reeds 570.000 euro vrijgemaakt voor een gelijkaardige begeleiding. De 10.1 mio euro extra steun kan de duizenden ex-werknemers helpen in hun zoektocht naar werk. Europees Commissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen zal deze Belgische steunaanvraag nu beoordelen.

Op 22 oktober 2012 kondigde Ford Genk de sluiting aan van de assemblagelijn in Genk. Daardoor gingen bij Ford Genk en de toeleveranciers in totaal (direct en indirect) 8000 arbeidsplaatsen verloren. Om de gevolgen van dergelijke herstructureringen op te vangen, richtte de Europese Commissie het Europees Fonds voor aanpassing van de Globalisering (EGF) op. Het EGF biedt tijdelijke , specifieke en individuele steun aan ontslagen werknemers.

De sluiting van Ford Genk was een mokerslag voor Limburg, Vlaanderen en België. Alle overheden in dit land doen er alles aan om de industrie in België te begeleiden naar een nieuwe industriële toekomst, en onze economie in haar geheel competitiever te maken. Wie een job heeft, willen we ondersteunen in het behouden van die job. Maar wie geen job heeft, willen we begeleiden naar een nieuwe job”, aldus Vicepremier en Minister van Werk en Economie Kris Peeters.

In samenspraak met onder anderen de Vlaamse minister voor Werk en de VDAB, dient Vicepremier en Minister voor Werk Kris Peeters nu een dossieraanvraag in voor de ex-werknemers van Ford Genk en toeleveranciers.

Om de ontslagen werknemers te begeleiden en hen aan duurzaam werk te helpen, wordt een bedrag van 10.1 mio euro aan maatregelen aangevraagd. 6.3mio euro (60%) komt van het EGF, 3.7mio euro (40%) van een cofinanciering vanwege de betrokken partners in Vlaanderen.

De 10.1 mio euro kan worden ingezet voor een hele reeks steunmaatregelen:

  • Individuele dienstverlening: een jobbeurs, sollicitatietrainingen, intensieve loopbaancoaching, de aanstelling van sociaal interventieadviseurs, … ;
  • Intensieve herscholing in VDAB-opleidingscentra, in samenwerking met sectorale opleidingscentra en met Syntra;
  • Begeleiding bij de start als zelfstandige;
  • Aanwervingsbonussen van de Stad Genk: sinds 1 januari 2015 kent de Stad Genk 3000€ subsidie toe aan elke onderneming in Genk die een uitkeringsgerechtigde werkloze aanwerft en 2000€ voor een niet-uitkeringsgerechtigde werkloze.


Deze middelen kunnen een daadwerkelijke hulp en fors betere slaagkansen voor honderden werkzoekenden betekenen”, besluit Vicepremier en Minister voor Werk en Economie Kris Peeters. Europees Commissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen zal het dossier nu beoordelen.

 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens