NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Regionalisering van verschillende diensten van de FOD Werkgelegenheid vanaf 1 april 2015

01-04-2015

Door de zesde staatshervorming werd een deel van de bevoegdheden van de FOD Werkgelegenheid geregionaliseerd.

Na de overdracht van de bevoegdheden (1 juli 2014) en van het budget (1 januari 2015) werd vandaag het personeel overgedragen.

Deze bevoegdheden worden voortaan volledig beheerd door de gemeenschappen en gewesten:

  • Het beleid gericht op het verbeteren van de tewerkstelling van doelgroepen: vooral de maatregelen rond de vermindering van de sociale bijdragen en de activering van werkloosheidsuitkeringen in functie van de kenmerken van de werknemers, zoals de loonkostvermindering voor laaggeschoolde jongeren, voor ouderen, voor langdurige werklozen, voor mentors, …;
  • Het stelsel van de dienstencheques;
  • Het systeem van de Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA);
  • Stelsels van alternerend leren en werken (het industrieel leerlingenwezen en de beroepsinlevingsovereenkomst) ;
  • Het betaald educatief verlof;
  • De tewerkstelling van buitenlandse werknemers (meer specifiek de arbeidskaart voor personen van buitenlandse herkomst die naar België komen om te werken: de arbeidskaarten A en B, de Europese blauwe kaart, …);
  • De organisatie van outplacement;
  • Het Ervaringsfonds;
  • De sociale economie;
  • De globale projecten startbanen.


Meer informatie vindt u op de websites van de betrokken diensten: 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens