NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Evaluatieverslag van het stelsel van de dienstencheques – jaar 2013

29-04-2015

Dit 10de jaarverslag evalueert het stelsel van de dienstencheques en biedt uitgebreide en gedetailleerde informatie over de erkende onderneming, de gebruiker, de werknemer. Voorts geeft het rapport ook een analyse van de kostprijs, het terugverdieneffect, en de effecten op de werkgelegenheid van het systeem van de dienstencheques.
Hierna enkele interessante uittreksels uit het jaarverlag.

In 2013 telde ons land 2.577 erkende dienstencheque-ondernemingen, waarvan 425 gevestigd in Brussel, 1.092 in Vlaanderen en 931 in Wallonië. In vergelijking met 2012 komt dit neer op een lichte terugval (-6%).

In de loop van 2013 kregen 96 nieuwe ondernemingen een erkenning (tegenover 320 in 2012).

Het rapport stelt eveneens een constante verhoging van het aantal gebruikers vast. In 2013 werden 950.918 actieve gebruikers van het stelsel van de dienstencheques geteld.
In 2013 waren er 149.782 werknemers actief in de sector. Het aantal werknemers is echter voor het eerst sinds de opstart gedaald. Het blijft wel een omvangrijke sector die nog steeds 4,2% van alle jobs in België vertegenwoordigd.

54,2% van de dienstencheque-werknemers is laaggeschoold is, 41,9% is gemiddeld geschoold en 3,9% is hoogopgeleid.

Vergeleken met 2012 was er in 2013 een lichte vermindering van het aantal aangekochte dienstencheques. Dit is mogelijk toe te schrijven aan de gestegen prijs van de cheques sedert 1 januari 2013.

Rekening houdend met alle effecten, bedraagt de netto kostprijs van het dienstencheque-systeem minimum € 2.973 per dienstencheque-werknemer.

Het volledige verslag is downloadbaar in de module Publicaties.

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens