NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Sociale verkiezingen 2016: bij samenstelling kandidatenlijsten verhouding mannen-vrouwen respecteren

07-05-2015

Minister van Werk en Economie Kris Peeters roept op om bij de samenstelling van de kandidatenlijsten voor de sociale verkiezingen in 2016 de verhouding mannen-vrouwen te respecteren. Hij doet dit naar aanleiding van de bespreking van het ‘voorontwerp van wet over de organisatie van de sociale verkiezingen’, gisteren in de Commissie Sociale Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Die sociale verkiezingen worden om de 4 jaar georganiseerd en duiden de vertegenwoordigers van het personeel in de inspraakorganen van de ondernemingen aan.

De sociale verkiezingen vormen een essentieel element van de sociale democratie in ons land, maar we stellen vast dat te weinig vrouwen de kans krijgen of grijpen om zich kandidaat te stellen. Dat móet en kán anders”, benadrukt Minister van Werk en Economie Kris Peeters.

Het voorontwerp van wet met betrekking tot de organisatie van de sociale verkiezingen in 2016 wordt gisteren besproken in de Commissie Sociale Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Naar aanleiding daarvan roept Minister van Werk en Economie Kris Peeters op om bij de samenstelling van de kandidatenlijsten de verhouding mannen-vrouwen te respecteren. Hij steunt hiermee de oproep van de ‘Vaste Commissie Arbeid van de Raad van de Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen’ om rekening te houden met genderaspecten bij de sociale verkiezingen. Zo wordt ook blijvend uitvoering gegeven aan het charter dat de vakbonden hieromtrent hebben ondertekend in 2004.

Uit een studie van het HIVA Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (KU Leuven), die werd besteld door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, om de evolutie in kaart te brengen van de sociale verkiezingen van 1950 tot 2008, blijkt namelijk dat:

 

  • Voor elke man die zich in 2008 kandidaat stelde, was de kans dat een vrouw zich kandidaat stelde slechts 52% (voor de Ondernemingsraad) of 55% (voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk);  
  • Het aantal vrouwelijke kandidaten steeg sterk sinds 1975, maar niet in verhouding tot de stijging van het aantal vrouwelijke werkneemsters in diezelfde periode; 
  • De kans dat een vrouw zich kandidaat stelt, wordt vooral positief beïnvloed door de aanwezigheid van een groot aantal en een hoge verhouding werkneemsters in de onderneming, en de aanwezigheid van verschillende kandidaten per beschikbaar mandaat. 

Deze verkiezingen vormen een essentieel element van de sociale democratie in ons land. Om de 4 jaar organiseren meer dan 6.800 ondernemingen verkiezingen voor een comité en organiseren meer dan 3.500 ondernemingen verkiezingen voor een ondernemingsraad. In totaal zijn ongeveer 1.679.000 werknemers betrokken. Het spreekt voor zich dat een juiste verhouding mannen-vrouwen hierbij een essentieel element is. Ik wil iedereen oproepen om daartoe bij te dragen”, besluit Minister van Werk en Economie Kris Peeters.

 

Bron: Persbericht van het Kabinet van de Minister van Werk

 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens