NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Ontwerp-KB werkloosheid met bedrijfstoeslag goedgekeurd

08-05-2015

De regering heeft een ontwerp-KB over SWT, gebaseerd is op het akkoord van de Groep van 10, goedgekeurd. Het KB komt tegemoet aan de verwachting van vele mensen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) dat er een langere overgangsfase zou komen en dat de nieuwe beschikbaarheidsregels niet op hen van toepassing zouden zijn. Dat maakt Vicepremier en Minister van Economie, Werk en Consumentenzaken Kris Peeters vandaag bekend. “Dit is een belangrijke stap. We hebben altijd gezegd dat we rechtszekerheid wilden bieden. Dat zal er komen. Volgende stap is finale goedkeuring”, aldus de Vicepremier.

Het ontwerp wijzigt de regeling voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag zo dat minder werknemers vroegtijdig de arbeidsmarkt verlaten. De regeling was in de maand maart het onderwerp van overleg tussen de Groep van 10 en de Regering. Het vervangt de maatregelen uit het KB van 30 december 2014 en voert vanaf 1 januari 2015 overgangsmaatregelen in voor “de stock” van werklozen met bedrijfstoeslag.

Het ontwerp geldt, 

 

  • wat de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt aangaat, voor:
    • de werkloze in SWT in een algemeen stelsel die werd ontslagen vóór 01.01.2015, is vrijgesteld; hetzelfde geldt voor de werkloze die SWT had aangevraagd vóór 01.01.2015 in het kader van een algemeen stelsel; 
    • de werkloze in SWT in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, op voorwaarde dat de begindatum van de periode van erkenning - indien er een collectief ontslag is, is dit de datum van aankondiging van de intentie om over te gaan tot een collectief ontslag - vóór 09.10.2014 ligt; hij of zij is vrijgesteld als hij minstens 58 jaar is of 38 jaar beroepsverleden bewijst aan het einde van de opzeggingsperiode. Wie op dat ogenblik geen 58 jaar is en geen 38 jaar beroepsverleden bewijst, moet evenwel (aangepast) beschikbaar blijven tot de leeftijd van 60 jaar bereikt. 
     
  • wat de controlekaart betreft: alle werklozen met bedrijfstoeslag, ongeacht hun leeftijd, zijn ambtshalve vrijgesteld van het bezit van een controlekaart; 
  • wat betreft het beheer van eigen bezit: de werkloze met bedrijfstoeslag in het kader van een algemeen stelsel die werd ontslagen vóór 01.01.2015 of die SWT heeft aangevraagd vóór 01.01.2015 in het kader van een algemeen stelsel en de werkloze met bedrijfstoeslag in het kader van een erkenning van onderneming als zijnde een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, op voorwaarde dat de begindatum van de periode van erkenning gelegen is vóór 09.10.2014, mag voor eigen rekening en zonder winstoogmerk elke activiteit uitoefenen die betrekking heeft op zijn eigen bezit; 
  • wat betreft de tewerkstellingscel: de werkloze die in SWT stapt in het kader van een erkenning van onderneming als zijnde een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering en voor zover de datum van aankondiging van het collectief ontslag gelegen is vóór 09.10.2014 of de datum van het individueel ontslag gelegen is vóór 1 januari 2015, een inschrijving in de tewerkstellingscel niet vereist is indien de werknemer minstens 58 jaar is of 38 jaar beroepsverleden bewijst aan het einde van de opzeggingsperiode. 

Ook voor de nieuwe instroom van SWT’ers en voor oudere werklozen komen er overgangsmaatregelen die de beschikbaarheidsleeftijd specifiëren en personen met lange loopbanen vrijstellen van beschikbaarheid. Dit geldt zowel voor het algemeen stelsel, voor de specifieke stelsels van nachtarbeid, zwaar beroep, lange loopbanen als bouw evenals voor ondernemingen in moeilijkheden en oudere werklozen.

 

het ontwerp-KB werd vandaag goedgekeurd door de ministerraad nadat het voor adveis werd voorgelegd aan het beheerscomité van de RVA.

Dit ontwerp wordt nu voorgelegd voor advies aan de Raad van State.

Bron: persbericht van het Kabinet van de Minister van Werk

 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens