NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Vaststelling van het minimumbedrag van het loon van de betaalde sportbeoefenaars voor 2015-2016

15-06-2015

Het in artikel 2, §1, van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars bedoelde loonbedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de Koning na advies van het Nationaal Paritair Comité voor de sport.

Het koninklijk besluit van 2 juni 2015 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd (B.S. van 15 juni 2015), bepaalt dit bedrag op 9.600 EUR voor de periode van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens