NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Sociale verkiezingen - inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2015

22-06-2015

Het Belgisch Staatsblad publiceert, op maandag 22 juni 2015, de wet van 2 juni 2015 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.    

Deze wet treedt in werking de dag van haar publicatie in het Belgisch Staatsblad, namelijk op 22 juni  2015. 

De wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen zoals gewijzigd door de wet van 2 juni 2015 regelt de verkiezingsprocedure voor de toekomstige sociale verkiezingen. Ze regelt ook enkele aspecten van de werking van de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk.

Deze wet wijzigt eveneens de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, op het vlak van bepaalde verkiesbaarheidsvoorwaarden en onverenigbaarheden.

De wet van 4 december 2007 regroepeert voortaan ook in één enkel instrument de regels in verband met de gerechtelijke beroepen die worden ingesteld in het kader van de sociale verkiezingen (voorheen werd dit geregeld door een afzonderlijke wet), de regels in verband met het in aanmerking nemen van de uitzendkrachten bij het bepalen van de tewerkstellingsdrempel van werknemers en de regels die in bijzondere modaliteiten voorzien voor de stembiljetten in bepaalde ondernemingen (deze laatste twee regelingen werden voorheen bij Koninklijk besluit voorzien).   

 

In de rubriek “Regelgeving” kan u het volgende raadplegen :   

  • de wet van 2 juni 2015 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;

  • een officieuze gecoördineerde versie van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen;

  • uittreksel van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven;

  • uittreksel van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens