NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Veiligheid op bouwwerven: 1 werf op 2 stopgezet tijdens een bliksemactie van de arbeidsinspectie

23-06-2015

Op 18 juni 2015 heeft de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) opnieuw een bliksemactie op bouwwerven gevoerd.

Het geheel van de zowat 140 arbeidsinspecteurs, in ploegen van twee, werden hiervoor ingeschakeld!

De actie werd gevoerd over het geheel van het grondgebied en heeft zich toegespitst op de zware inbreuken die aan de oorsprong liggen van zeer zware ongevallen, ja zelfs dodelijke. De focus was gericht op de kleine werven. Daarom werd de nadruk niet gelegd op de bouwcoördinatie die een adviserende rol inzake co-activiteit beoogt (wanneer meerdere dienstverleners tegelijk tussenkomen), maar eerder op het beheer van de werf door de werkgevers.

De sector is nog steeds verantwoordelijke voor meer dan één op de vier dodelijk ongevallen die in België gebeuren (Ongevallen die vallen onder de Belgische sociale zekerheid voor werknemers. Werknemers onder het regime van de Europese detachering en die bijgevolg onder een buitenlandse sociale zekerheid ressorteren, en zelfstandigen onder het statuut van bv. meewerkende vennoten zijn dus niet meegerekend). Vallen is de oorzaak in 20% van de gevallen.

De klemtoon van de actie lag ditmaal op de veiligheid van steigers en valgevaar.

Zo werden in totaal een 350-tal werkgevers gecontroleerd.

 

  • Amper 20% van de werkgever was in orde.
  • De activiteiten werden stopgezet in 50% van de gevallen.
  • In 30% van de gevallen heeft de inspecteur een schriftelijke waarschuwing gegeven.
  • In 5 gevallen werd een proces-verbaal ter attentie van het gerecht opgesteld.


Als men de resultaten van deze actie naast de 3 gelijkaardige acties van 2013 legt, dan stelt men vast dat de situatie zo goed als identiek is. Daarom zijn ditmaal ook processen-verbaal opgemaakt.

Dit toont ook aan dat de sector dringend moet geresponsabiliseerd worden.
De sensibilisatie- en preventiecampagne die vanaf eind september gedurende een jaar zal gevoerd worden door de NAVB (het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf) is in die zin welgekomen.
Deze actie van de inspectie geldt in zekere zin als startpunt van de campagne. Ze dient ook als nulmeting aangezien de inspectie een tweetal nieuwe bliksemacties zal voeren in het najaar van 2016.

Tot slot moet gewezen worden op de “malaise” in de sector, te wijten aan de omvangrijke tewerkstelling van zelfstandigen onder het statuut van meewerkende vennoten en van werknemers tewerkgesteld in het stelsel van de Europese detachering.

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens