NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Ingroeibanen : meer middelen voor sectoren die extra inspanningen doen

22-07-2015

Op vrijdag 17 juli keurde de federale regering, op voorstel van Vicepremier en Minister van Werk en Economie Kris Peeters het ontwerp KB over extra middelen voor ingroeibanen goed. Dit ontwerp KB bepaalt dat paritaire comités die 0,05% van hun loonmassa besteden aan -26-jarigen een extra financiering kunnen verkrijgen. Eerder zijn hiervoor cao’s binnen de verschillende sectoren afgesloten. In 2016 en 2017 is hiervoor jaarlijks 6 miljoen € beschikbaar.

Tijdens de federale begrotingscontrole van maart 2015 werd beslist te investeren in ingroeibanen. Werkgevers moeten 0,1% van hun loonmassa besteden aan de integratie van risicogroepen. Een vierde daarvan (0,025%) moet gebruikt worden om jongeren (-26) in te schakelen. De regering besliste in maart om dat vierde deel voor jongeren te verhogen tot 0,05%.


Sectoren die voldoende inspanningen leveren voor ingroeibanen, kunnen extra financiële middelen krijgen op voorwaarde dat ze minstens 0,05% van de loonmassa voorbehouden voor ingroeibanen.

De paritaire comités hebben nog tot en met 1 oktober 2015 de tijd om de FOD Werkgelegenheid een aanvraag te bezorgden voor de periode 2016-2017. Enkel paritaire comités die voldoende investeren in ingroeibanen kunnen dus nog bijkomende financiële middelen ontvangen.

Met de ‘ingroeibanen’ willen we meer jobs voor jongeren creëren. Ze zijn dus een versterking van dé centrale prioriteit van deze regering: jobs”, aldus Vice-eersteminister en Minister voor Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters. “Met dit stelsel van ingroeibanen willen we extra bruggen bouwen voor jongeren tussen het moment dat ze de school verlaten en aan hun eerste job beginnen. Bovendien kunnen in het concept van ingroeibanen ook oudere werknemers hun ervaring aan de volgende generatie doorgeven.

Het ontwerp van Koninklijk Besluit wordt nu voor advies voorgelegd aan de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad, en daarna aan de Raad van State.


Bron: persbericht van het Kabinet van de Minister van werk 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens