NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Forse daling werkloosheid zet zich door

30-07-2015

Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters reageert positief op de nieuwste werkloosheidscijfers van de RVA. In juni 2015 waren er 54.286 werklozen minder dan in juni 2014, dat is een daling van bijna 12% (464.370 werklozen versus 410.084 werklozen). Over de eerste 7 maanden van 2015 waren er gemiddeld 430.081 werklozen (jaargemiddelde), terwijl het gemiddelde in 2013 aftekende op 457.785, in 2014 nog op 458.642. Op jaarbasis is er dus een daling van meer dan 6%.

Zowel het maandgemiddelde als het jaargemiddelde van de werkloosheidscijfers staan dus op het laagste punt sinds lang. “Deze daling is een hoopgevend signaal dat we niet alleen in de cijfers, maar ook in de realiteit de crisis stilaan achter ons laten. De economische omstandigheden evolueren gunstig: heel specifiek zien we dat de tijdelijke werkloosheid en de jeugdwerkloosheid – traditioneel sterk verbonden aan de conjunctuur – sterk verminderen. Tegelijk zijn we niet blind voor de grote uitdagingen. De statistieken worden namelijk ook beïnvloed door seizoensgebonden en technische factoren. We blijven dit dus van maand tot maand opvolgen”, aldus minister van Werk en Economie Kris Peeters.

 

Daling binnen de 3 grote leeftijdsklassen


In juni 2015 hebben 410 084 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, hetzij 54 286 minder dan in juni 2014 (-11,7%). De daling van de vergoede werkloosheid heeft vooral betrekking op vrouwen (-27 375 of -12,9%). De werkloosheid bij de mannen daalt eveneens op jaarbasis, maar in mindere mate (-26 911 of -10,7%). Voor de eerste keer sedert april 2013 neemt de werkloosheid af binnen de drie grote leeftijdsgroepen, met inbegrip van de 50- tot 64-jarigen:

 

  • De werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 22,2% (- 11 696 eenheden)
  • Bij de 25- tot 49-jarigen met 14,7% (- 41 100 eenheden) 
  • En bij de 50- tot 64-jarigen met 1,1% (- 1 490 eenheden). 

De daling in de leeftijdsklasse van 50 tot 64 jaar berust alleen op de 50 tot 58-jarigen (-8,5% of - 9 675 eenheden). Het aantal werklozen in de leeftijdsklasse van 59-65 jaar daarentegen stijgt nog steeds (+43,3% of 8 185 eenheden). Deze stijging is grotendeels te verklaren aan de hand van het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen van 58 naar 60 jaar in 2013 en, in mindere mate, ook door de nieuwe beperkingen die werden aangebracht aan de mogelijkheid om deze vrijstelling aan te vragen vanaf 1 januari 2015.

Op jaarbasis neemt de volledige werkloosheid van korte duur (<1 jaar) af met 23 870
(-14,3%), net zoals die van 1 tot minder dan 2 jaar: -13 594 eenheden (-15,3%). De zeer langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 16 822 eenheden (-8,1%).

Op jaarbasis daalt ook de tijdelijke werkloosheid met 36 347 eenheden of -26,4%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt op 101 136 eenheden. Gemiddeld over de laatste 3 maanden stellen we nog steeds een afname vast op jaarbasis (-10,2%).

Als we onze doelstelling willen bereiken om in 2020 een werkzaamheidsgraad van 73,2% te bereiken, dan moesten we nu actie ondernemen. Dat doen we. Deze federale regering zet maximaal in op het versterken van onze economie en het creëren van jobs: een taxshift met een envergure van in totaal 7,2mia euro tegen 2020, de verschillende activeringsmaatregelen die deze regering eerder dit jaar heeft genomen, …. . Het mag duidelijk zijn: het creëren van banen in de private sector is dé centrale prioriteit van deze regering”, aldus Minister van Werk en Economie Kris Peeters.

 

Daling bij de 3 Gewesten


In juni 2015 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis in de drie gewesten:

 

  • De daling bedraagt 14,3% in het Waals Gewest (-28 550 eenheden). In juni 2015 zijn er in het Waals Gewest 170 711 werklozen
  • De daling bedraagt 12,4% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ( 10 387 eenheden). In juni 2015 zijn er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 73 048 werklozen
  • De daling bedraagt 8,4% in het Vlaams Gewest (-15 349). In juni 2015 zijn er in het Vlaams Gewest 166 325 werklozen

Cijfers: RVA

 

Bron: persbericht van het kabinet van de Minister van Werk


 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens