NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Vijf koninklijke besluiten zijn aangepast aan de Europese CLP verordening

04-08-2015

Het koninklijk besluit van 20 juli 2015 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2015.

Dat besluit past de volgende koninklijke besluiten aan om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe indelings- en etiketteringsregels van de CLP verordening (Verordening nr. 1272/2008):

Meer informatie over de overgang naar de nieuwe indelings- en etiketteringsregels:

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens