NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Informatiesessies sociale verkiezingen - 22 september en 27 oktober

07-09-2015

Van 9 tot 22 mei 2016 vinden de sociale verkiezingen plaats. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg organiseert infosessies op 22 september en 27 oktober.

Een doeltreffende organisatie van deze verkiezingen vereist van de ondernemingen een belangrijke inzet van mensen en middelen. Deze inspanningen zijn echter een uitstekende investering op termijn. De sociale verkiezingen zijn immers geen doel op zich maar leiden tot de samenstelling van overlegorganen: de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk. Daarin kunnen werkgevers- en werknemersafgevaardigden vruchtbaar samenwerken op ondernemingsvlak.

De verkiezingen moeten in de bedrijven georganiseerd worden volgens zeer precieze regels. Tijdens de informatiesessie zal een toelichting gegeven worden bij de wettelijk te volgen procedure voor de organisatie van de sociale verkiezingen.

Daarnaast wordt informatie gegeven over de digitale vereenvoudiging van de verkiezingsprocedure: modelformulieren, e-box en webapplicatie. Er wordt ook extra stilgestaan bij het begrip technische bedrijfseenheid binnen deze digitalisering.

Meer informatie vindt u in het programma van de informatiesessie.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens