NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Arrest nr. 116-2015 van 17 september 2015 van het Grondwettelijk Hof - opzeggingstermijnen

22-09-2015

Grondwettelijk Hof vernietigt het afwijkend regime inzake opzeggingstermijnen dat voor onbepaalde duur voorzien was voor bepaalde werklieden    

In het arrest nr. 116/2015 van 17 september 2015 heeft het Grondwettelijk Hof artikel 70, §4 van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen vernietigd. Het Hof handhaaft de gevolgen van deze bepaling evenwel tot 31 december 2017.

Welke gevolgen heeft dit arrest nu?

Ingevolge dit arrest zal het afwijkend regime inzake opzeggingstermijnen dat voorzien was om onbeperkt in de tijd van toepassing te zijn op bepaalde werklieden (vnl. werklieden die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 124 voor het bouwbedrijf), slechts kunnen worden toegepast tot 31 december 2017, zoals dat het geval is voor de overige betrokken sectoren. 

Het afwijkend regime inzake opzeggingstermijnen zal door alle betrokken sectoren dus kunnen worden toegepast tot eenzelfde datum, nl. 31 december 2017. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens