NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogelijk voor bedrijven in Brussels Gewest

23-11-2015

Bedrijven in het Brussels Gewest kunnen omwille van de gevolgen van de actuele dreiging (sluiting van shoppingcentra, scholen, horecazaken, of publiek transport) vandaag tijdelijke werkloosheid wegens ‘overmacht’ inroepen. Minister van Werk en Economie Kris Peeters heeft vandaag de opdracht gegeven aan RVA om dit zo bekend te maken.

Het is in ieders belang dat we zo snel als mogelijk terug naar de orde van de dag gaan. Maar in de huidige context wil ik de economische schade zoveel als mogelijk beperken, en bedrijven in het Brussels Gewest de optie van tijdelijke werkloosheid bieden. Dit is een beslissing in het belang van de draagkracht van onze ondernemingen”, geeft Minister van Werk en Economie Kris Peeters aan.

Het begrip 'tijdelijke werkloosheid' heeft betrekking op werknemers die verbonden zijn aan een arbeidsovereenkomst, maar van wie de werkprestaties tijdelijk zijn verminderd of opgeschort. De belangrijkste redenen voor tijdelijke werkloosheid kunnen zijn:
 

  • economische oorzaken;
  • slecht weer (alleen voor arbeiders);
  • technische storingen (alleen voor arbeiders);
  • overmacht;
  • sluiting van het bedrijf tijdens de jaarlijkse vakantie;
  • staking.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’ kan worden ingeroepen als de uitvoering van de arbeidsovereenkomst onmogelijk is door omstandigheden die zich plots voordoen buiten de wil van de werkgever en werknemer om. De actuele dreiging en de daaraan verbonden gevolgen zoals bv. de sluiting van shoppingcentra, scholen, horecazaken, of publiek transport gelden hier momenteel als overmacht.

Momenteel zijn de werkprestaties in meerdere ondernemingen in het Brussels Gewest verminderd of opgeschort. Bepaalde ondernemingen kunnen de gevolgen van de actuele dreiging opvangen door bv. (vrijwillig) telewerk aan te bieden, maar dat is niet haalbaar voor elk bedrijf of elke sector. Er is hier dus sprake van ‘overmacht’”, geeft Minister van Werk en Economie Kris Peeters aan.

De overmacht houdt in dat het werk onder geen enkel beding kan worden uitgevoerd; dus niet als het op werven op andere locaties kan doorgaan, als een vergadering ergens anders kan plaats vinden, als er aan telewerk of satelietwerk kan gedaan worden, … .

De RVA zal richtlijnen uitsturen die aangeven dat vandaag ‘overmacht’ kan worden ingeroepen indien de arbeidsovereenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens de dreiging en de daaraan verbonden gevolgen zoals bv. de sluiting van shoppingcentra, scholen, horecazaken, of publiek transport.

Een tijdelijke werkloze heeft automatisch recht op een werkloosheidsuitkering. In dat geval moet de werkgever een (elektronisch) schrijven richten aan de Directeur van het Werkloosheidsbureau.  

BEDRAGEN (sinds le 01-09-2015)    
  minimum per dag      Maximum per dag
samenwonende met gezinslast 44,52 62,44
 
alleenwonende 37,39      62,44
samenwonende 28,04 62,44Bron: persbericht van het Kabinet van de Minister van Werk.
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens