NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Trekking van de lijstnummers voor de sociale verkiezingen!

02-12-2015

Deze voormiddag vond de trekking plaats van de lijstnummers die zullen toegewezen worden aan de representatieve werknemersorganisaties voor de sociale verkiezingen 2016.
Een onschuldige kinderhand heeft de volgende nummers getrokken:

ACLVB - CGSLB: 1
ABVV - FGTB: 2
ACV - CSC: 3
NCK - CNC: 4

De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden van 9 tot 22 mei 2016. De verkiezingsprocedure, die 150 dagen duurt, start op 11 december 2015. Deze verkiezingen hebben betrekking op ruim 6.800 ondernemingen en bijna 1.690.000 werknemers.
De sociale verkiezingen worden georganiseerd om de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk op te richten of te vernieuwen.
De verkiezingsprocedure is relatief complex en vraagt stiptheid vanwege de organiserende ondernemingen. In die optiek zet de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg elke vierjaarlijkse verkiezing verdere stappen in de vereenvoudiging van de verkiezingsprocedure en dit in eerste instantie door de communicatie in het kader van de procedure te digitaliseren.
Meer informatie over de organisatie van de sociale verkiezingen 2016 vindt u in het thema Sociaal overleg.

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens