NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Economische werkloosheid voor bedienden: referentiejaar aangepast

07-12-2015

Op vrijdag 4 december heeft de ministerraad op voorstel van Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters een ontwerp KB goedgekeurd dat het referentiejaar voor economische werkloosheid voor bedienden wijzigt.

Economische werkloosheid laat een onderneming toe gedurende een korte periode een verminderd productievolume te overbruggen, in afwachting van een toename. Om als ‘onderneming in moeilijkheden’ te worden beschouwd, moeten ondernemingen vandaag aantonen dat ze een daling hebben gekend van de omzet met minimum 10% of een afname van de productie in vergelijking met 2008.
Het referentiejaar 2008 ligt te ver in het verleden en houdt te weinig rekening met de recente productie-evoluties van bedrijven. De regering geeft daarom positief gevolg aan de vraag van de sociale partners binnen de Groep van Tien”, aldus Minister van Werk Kris Peeters.
Het ontwerp van koninklijk besluit dat vandaag op voorstel van Minister van Werk Kris Peeters werd goedgekeurd laat de betrokken ondernemingen toe de vergelijking te maken met ofwel het jaar 2008, ofwel met één van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaat om de regeling van economische werkloosheid voor bedienden aan te vragen.
Het stelsel van economische werkloosheid voor bedienden kan helpen om in crisistijden ontslagen te vermijden. Deze update van de regelgeving is een beslissing geïnspireerd door gezond verstand, en komt tegemoet aan een terechte vraag van werkgevers en vakbonden. Deze regering wil ondernemingen flexibiliteit bieden, opdat ze jobs creëren en bestaande jobs kunnen behouden”, besluit Minister van Werk Kris Peeters.

Bron: persbericht van het Kabinet van de Minister van Werk
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens