NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Bestuursovereenkomst 2016-2018 voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

15-12-2015

Vandaag, dinsdag 15 december 2015, heeft Vice-eersteminister en minister van Werk Kris Peeters de eerste bestuursovereenkomst van de FOD Werkgelegenheid ondertekend, samen met de voorzitter Pierre-Paul Maeter. Deze bestuursovereenkomst bepaalt de belangrijkste verbintenissen die de FOD en de federale regering aangaan voor de volgende drie jaar, van 2016 tot 2018.

contrat administration
 

De bestuursovereenkomst heeft een strategische planningshorizon van drie jaar die wordt geconcretiseerd in operationele planningshorizonten van één jaar (jaarlijks bestuursplan). De bestuursovereenkomst maakt het mogelijk de periodieke harmonisering tussen de strategische doelstellingen van het beleid en de uitvoering en follow-up ervan door de FOD Werkgelegenheid te verbeteren en grondiger uit te voeren.

De bestuursovereenkomst en het jaarlijks bestuursplan vormen de basis voor de jaarlijkse evaluatie van de mandaathouders. Ze vormen bovendien het kader voor het bepalen van de team- en individuele doelstellingen van de evaluatiecyclus van de federale ambtenaren.

Als strategisch kader omvat de overeenkomst de missie, de visie en de waarden van de FOD, alsook de strategische doelstellingen. Ze heeft vervolgens voornamelijk als taak de doelstellingen ter ondersteuning van het beleid uitvoerig te beschrijven, dat wil zeggen de verbintenissen van de FOD Werkgelegenheid ten opzichte van de politieke prioriteiten van de minister van Werk en de Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale fraude omzetten in operationele doelstellingen. Het gaat hierbij meer bepaald om de volgende prioriteiten: het wegwerken van de loonhandicap, de loonkloof tussen mannen en vrouwen verder verkleinen, de loopbaanrekening invoeren, het voortzetten van de uitvoering van het akkoord van de sociale partners over de modernisering van het arbeidsrecht, de verschillen tussen bedienden en arbeiders verder wegwerken, de jobcreatie in de e-commerce stimuleren, beschermde groepen beter laten participeren op de arbeidsmarkt, de strijd tegen de sociale fraude, de sociale dumping en de mensenhandel … Het gaat er ook om de administratieve vereenvoudiging van een reeks procedures voort te zetten en de basistaken alsook het interne beheer van de FOD te optimaliseren.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens