NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Economische werkloosheid voor bedienden - wijziging van het referentiejaar

08-01-2016

Op 22 december 2015 werd in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 13 december 2015 tot wijziging van het referentiejaar dat gebruikt wordt om aan te tonen dat de onderneming in moeilijkheden is in de zin van artikel 77/1, §4, 1° en 3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten gepubliceerd.

Economische werkloosheid laat een onderneming toe gedurende een korte periode een verminderd productievolume te overbruggen, in afwachting van een toename. Om als ‘onderneming in moeilijkheden’ te worden beschouwd, moesten ondernemingen in het verleden aantonen dat ze een daling hebben gekend van de omzet, de productie of het aantal bestellingen met minimum 10% in vergelijking met 2008.

Op basis van dit koninklijk besluit is het vanaf 1 januari 2016 mogelijk om de vergelijking te maken met het referentiejaar 2008 of met een van de twee kalenderjaren die de aanvraag tot economische werkloosheid voor bedienden voorafgaat.

Bron: koninklijk besluit van 13 december 2015 tot wijziging van het referentiejaar dat gebruikt wordt om aan te tonen dat de onderneming in moeilijkheden is in de zin van artikel 77/1, §4, 1° en 3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, B.S. 22 december 2015.#160;

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens