NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Seminarie over “De toekomst van de arbeid” met het oog op het eeuwfeest van de IAO

24-02-2016

In 2019 viert de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) haar eeuwfeest. Met het oog op de voorbereiding van dit evenement heeft de heer Guy Ryder, directeur-generaal van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB) aan de Internationale Arbeidsconferentie van juni 2015 een verslag voorgelegd met als titel “De toekomst van de arbeid” . Dit verslag brengt een aantal aandachtspunten in kaart i.v.m. de toekomst en de evolutie van de arbeidsbetrekkingen in een arbeidswereld die noodgedwongen en in een razend tempo verandert. De heer Guy Ryder heeft de Lidstaten opgeroepen om deel te nemen en bij te dragen aan deze denkoefening.
Dit seminarie over “De toekomst van de arbeid”, waar ook de sociale partners, de academische wereld en het Internationaal Arbeidsbureau nauw bij betrokken zijn, vormt een eerste stap in de Belgische tripartite bijdrage aan het eeuwfeest van de IAO.  

Wanneer?

7-8 maart 2016

Waar?

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, zaal Storck
Ernest Blerotstraat 1 te 1070 Brussel (tegenover het Zuidstation)

Inschrijving

De deelname aan dit seminarie is gratis. Er is simultaanvertaling Frans-Nederlands-Engels voorzien op 7 maart. Op 8 maart is simultaanvertaling Frans-Nederlands voorzien.  

De inschrijving moet gebeuren voor 1 maart via e-mail aan evenementen@werk.belgie.be
Voorafgaande inschrijving is noodzakelijk omwille van het beperkte aantal plaatsen. 

Om de registratie van de inschrijvingen vlot te laten verlopen, vragen wij u voor elke deelnemer volgende gegevens te vermelden: naam en voornaam, functie en organisatie, e-mailadres, deelname (of niet) aan de lunch op 7 maart, deelname (of niet) aan de lunch op 8 maart, en deelname (of niet) aan de receptie op 8 maart. Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, met het oog op het opstellen van de deelnemerslijst en het verzenden van alle nuttige informatie omtrent de opvolging van de studiedag.

Programma

Maandag 7 maart 2016

 • 8u30 : Onthaal van de deelnemers en welkomstkoffie 
 • Inleidingszitting  
 • 9u :Introductie 
  • De heer Kris Peeters, Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  • De heer Guy Ryder, Directeur generaal van het Internationaal Arbeidsbureau  
   
 •  10u: Koffiepauze
 • Sessie 1 : De impact van de financialisering op de productiemethodes en de distributieketen  
 • 10u30: Paneldiscussie – IAB, Academische wereld, Sociale partners) 
  • De heer Christian Viegelahn, Economist, Departement Onderzoek , Internationaal Arbeidsbureau   
  • Professor Jean-Christophe Defraigne, Professor economie (Université Saint-Louis, Institut d'Études européennes)   
  • De heer Luc Cortebeeck, Voorzitter van de Werknemersgroep bij de Internationale Arbeidsorganisatie, Vice-Voorzitter van de Werknemers bij de Raad van Beheer van het Internationaal Arbeidsbureau   
  • De heer Kris De Meester, Internationale Werkgeversorganisatie (IOE) 
  • Moderator: De heer Guy Cox, Directeur-generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg  
   
 • 11u35: Voorstelling door de moderator van de sleutelelementen van het panelgesprek die kunnen leiden tot een discussie   
 • 11u50: Discussie, commentaar en vragen-antwoorden  
 • 12u50: Lunch  
 • Sessie 2 : De transformatie van de arbeid in de algoritmewereld geïnduceerd door de big data  
 • 14u20: Paneldiscussie (IAB, Academische wereld, Sociale partners)
  • De heer Ernst Ekkehard, Departement Onderzoek, Internationaal Arbeidsbureau   
  • Professor Antoinette Rouvroy, gerechtigd onderzoekster van de « FNRS » aan de Universiteit van Namen   
  • De heer Rudy De Leeuw, Voorzitter van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)   
  • De heer Kris De Meester, Eerste adviseur, Competentiecentrum Werk & Sociale zekerheid, Verbond der Belgische Ondernemingen (VBO)   
  • Moderator: De heer Pierre-Paul Maeter, Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg  
   
 • 15u25: Voorstelling door de moderator van de sleutelelementen van het panelgesprek die kunnen leiden tot een discussie   
 • 15u40: Koffiepauze  
 • 16u10: Discussie, commentaar en vragen-antwoorden  

Dinsdag 8 maart 2016

 • Sessie 3 : De opkomst van de prestatiemaatschappij 
 • 8u30: Onthaal van de deelnemers 
 • 9u: Paneldiscussie (IAB, Academische wereld, Sociale partners)
  • De heer Valerio De Stefano, Departement van de Arbeidsomstandigheden en Gelijkheid, Internationaal Arbeidsbureau  
  • Professor Geert Van Hootegem, Hoogleraar Arbeidsorganisatie – Fac. Sociale wetenschappen KU Leuven  
  • De heer Marc Leemans, Voorzitter van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) 
  • De heer Karel Van Eeltvelt, Voorzitter van de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)  
  • Moderator: De heer Paul Tousseyn, Directeur-generaal van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg 
   
 • 10u05: Voorstelling door de moderator van de sleutelelementen van het panelgesprek die kunnen leiden tot een discussie  
 • 10u20: Koffiepauze 
 • 10u50: Discussie, commentaar en vragen-antwoorden 
 • 11u50: Lunch
 • Sessie 4 : De rol en de toekomst van de normen in de nieuwe arbeidsvormen. 
 • 13u20: Paneldiscussie (IAB, Academische wereld, Sociale partners)
  • De heer Xavier Beaudonnet, Departement Arbeidsnormen, Internationaal Arbeidsbureau  
  • Professor Jan Buelens, Professor in de Rechten (Universiteit Antwerpen) 
  •  De heer Olivier Valentin, Nationaal secretaris, Algemene Centrale der Liberale Vakbonden (ACLVB)  
  • Mevrouw Annick Hellebuyck, Eerste adviseur, Competentiecentrum Werk & Sociale zekerheid, Verbond der Belgische Ondernemingen (VBO)  
  • Moderator: De heer Michel De Gols, Directeur-generaal van de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg 
   
 • 14u25: Voorstelling door de moderator van de sleutelelementen van het panelgesprek die kunnen leiden tot een discussie  
 • 14u40: Discussie, commentaar en vragen-antwoorden 
 • 15u40: Koffiepauze 
 • Slotsessie 
 • 16u10: Conclusies: De heer Pierre-Paul Maeter, Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg 
 • 16u30: Receptie 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens