NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht verlengd tot eind september

23-06-2016

Vicepremier en Minister van Werk en Economie Kris Peeters heeft beslist om de automatische erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de aanslagen van 22 maart voor Brussel en Vlaams-Brabant te verlengen tot en met 30/9/2016. Dat heeft hij vandaag bekendgemaakt in de Commissie Sociale Zaken naar aanleiding van een parlementaire vraag van CD&V-er Veli Yüksel.

De situatie van de ondernemingen, voornamelijk in de horecasector, wordt immers nog steeds zeer sterk beïnvloed. De RVA doet het nodige om deze beslissing bekend te maken aan de ondernemingen. Sinds 22 maart zijn er 3944 dossiers tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geweest.

Minister van Werk en Economie Kris Peeters: “De twee maatregelen die ik heb genomen, de invoering van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en de uitbreiding van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden, kan ik alleen maar positief evalueren. Dit zijn maatregelen die zuurstof geven. Bedrijven moeten de loonkost van hun personeel niet of niet volledig betalen, en de getroffen werknemers ontvangen een vervangingsinkomen. Dit moet ontslagen vermijden, en de ondernemingen helpen de zomer overbruggen. Dit is een blijk van solidariteit binnen ons goed werkende stelsel van sociale zekerheid.

 

De context


Het begrip 'tijdelijke werkloosheid' heeft betrekking op werknemers die verbonden zijn door (of met) een arbeidsovereenkomst, maar van wie de werkprestaties tijdelijk zijn verminderd of opgeschort. De belangrijkste redenen voor tijdelijke werkloosheid kunnen zijn:
 

 • economische oorzaken
 • slecht weer (alleen voor arbeiders);
 • technische storingen (alleen voor arbeiders);
 • overmacht;
 • sluiting van het bedrijf tijdens de jaarlijkse vakantie;
 • staking.


De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht werd op initiatief van Minister van Werk Kris Peeters sinds de aanslagen op 22 maart voor alle ondernemingen automatisch aanvaard tot 30 april. Eind april besliste Kris Peeters dit automatisme voor Brussel en Vlaams-Brabant te verlengen tot 30 juni. Nu verlengt Minister van Werk Kris Peeters het automatische systeem van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor Brussel en Vlaams-Brabant meteen tot en met 30 september 2016. Voor ondernemingen buiten Brussel en Vlaams-Brabant is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogelijk mits motivering.

BEDRAGEN (sinds 01-09-2015)

 

  Minimum per dag   Maximum per dag  
Samenwonende met gezinslast 44,52 62,44
Alleenwonende 37,39 62,44
Samenwonende 28,04      62,44

 
Ook het stelsel ‘tijdelijke werkloosheid om economische redenen’ blijft een optie. In mei besliste Minister van Werk Kris Peeters het systeem van tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden uit te breiden. Door de aanpassing kan een bedrijf een gemotiveerde aanvraag indienen bij de Minister van Werk om als onderneming in moeilijkheden te worden erkend (en dus economische werkloosheid voor bedienden in te roepen), wanneer zij getroffen wordt door onvoorziene omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie, of het aantal bestellingen tot gevolg hebben.

Tot voor kort kon een bedrijf enkel beroep doen op tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden, als ze een erkenning als onderneming in moeilijkheden had, waarbij haar situatie werd beoordeeld in vergelijking met het overeenstemmende kwartaal van het jaar 2008 (wat als refertejaar gold).

 

De cijfers

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht:
 

 • Sinds 22 maart 2016 waren er 2033 aanvragen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in Brussel (waarvan 1578 tot 30/04/2016 en 455 erna). 
 • Voor Vlaams-Brabant waren er 1029 aanvragen (waarvan 910 tot 30/04/2016 en 119 erna).
 • Voor ondernemingen buiten Brussel en Vlaams-Brabant is de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogelijk mits motivering. Er kwamen sinds 22 maart reeds 882 aanvragen (waarvan 760 tot 30/04/2016 en 122 erna).

 

Andere redenen en faillissementen:
 

 • Wanneer we alle mogelijke redenen voor tijdelijke werkloosheid (zie oplijsting p. 1) bundelen, dan ziet de RVA voor arbeiders in de horeca in het hele land voor deze periode (22 maart – 21 juni): 13.353 dossiers in 2016 t.o.v. 10.149 dossiers in 2015. De stijging doet zich vooral voor in Brussel: van 2767 dossiers in 2015 naar 4952 dossiers in 2016.;
 • Wanneer we alle mogelijke redenen voor tijdelijke werkloosheid (zie p.1) samen bekijken, dan ziet de RVA voor bedienden in de horeca voor deze periode (22 maart – 21 juni) in het hele land een stijging van 208 dossiers in 2015 naar 1038 dossiers in 2016 (waarvan 878 dossiers uit Brussel).
 • Wanneer we het aantal faillissementen in het hele land tijdens de eerste 5 maanden van 2015 en 2016 met elkaar vergelijken, dan zien we in het algemeen een daling: van 1667 naar 1485 dossiers. Wanneer we specifiek naar de horeca kijken, dan zien we een stijging: van 398 dossiers in 2015 naar 426 dossiers in 2016.

Bron: persbericht van het Kabinet van de Minister van Werk 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens