NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Social profitsector is nu volwaardig lid van de Hoge Raad PBW

18-08-2016

De werkgevers van de social profitsector stellen 664.270 werknemers te werk, dat is 17,31 % van de beroepsbevolking. Omwille van hun belangrijkheid hebben zij een vertegenwoordiging in de Nationale Arbeidsraad en in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. De samenstelling van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming (Hoge Raad PBW) is een afspiegeling van de samenstelling van de Nationale Arbeidsraad.

Door het koninklijk besluit van 12 juli 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 2006 betreffende de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 augustus 2016, is de vertegenwoordiger van de social profitsector volwaardig lid van de Hoge Raad PBW. Dit besluit wijzigt het aantal leden van de Hoge Raad PBW en geeft deze sector de kans om standpunten en stellingnamen in de adviezen van de Hoge Raad PBW te laten opnemen.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens