NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Coördinatiestructuur– artikel 37 KB bouwplaatsen – indexering

30-09-2016

De verplichting voor een coördinatiestructuur op de bouwplaats en dientengevolge de aanstelling van een veiligheids- en gezondheidscoördinator van niveau A/niveau 1 hangt af van een aantal criteria in artikel 37 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (hieronder KB TMB). Een van die criteria is de totale prijs van de werken, geschat door de bouwdirectie belast met het ontwerp, BTW niet meegerekend.

Sinds 1 juni 2016 bedraagt het geïndexeerd bedrag, volgens de criteria in artikel 37 van het KB TMB, 3 234 017 €.

De berekeningswijze voor de indexering is nu de volgende: 2 500 000 x (1,02)13 = 3 234 017.

Meer toelichting daarover: Coördinatiestructuur voor bouwplaatsen – artikel 37 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 – geïndexeerd bedrag en berekeningswijze voor de indexering.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens