NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Statuut student-ondernemerschap

18-11-2016

Vandaag heeft de ministerraad mede op initiatief van Minister van Economie Kris Peeters de ontwerp KB’s voor het statuut van student-ondernemers goedgekeurd. Jongeren die hun opleiding combineren met werken of ondernemen, zullen hierdoor in de toekomst fiscaal ten laste van hun ouders kunnen blijven. Jongeren die in het stelsel van Leren en Werken of in het proefproject duaal leren van Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits stappen, vallen onder dit toekomstig statuut.
Op 1 januari 2017 moet het statuut van student-ondernemers van kracht zijn. Dit is een echte doorbraak. Ondernemen wordt hiermee voor studenten even aantrekkelijk als jobstudent zijn,” benadrukt Minister van Economie Kris Peeters.
Met deze beslissing maken we het leren en werken aantrekkelijker voor jongeren. Tevens gaan we in op de vraag van hoger onderwijsinstellingen en studenten om de combinatie van studeren en ondernemen aantrekkelijk te maken”, aldus Minister van Onderwijs Hilde Crevits

Studenten die vandaag een bedrijf oprichten, botsen vaak op fiscale en sociale drempels. Als ze meer dan 1419 euro per jaar verdienen, moeten jonge studenten die ondernemen sociale bijdragen betalen als zelfstandige. Hun ouders dreigen in dat geval hun kindergeld te verliezen, en betalen meer belastingen worden betaald wanneer ze als jobstudent beschouwd worden.
Het is soms interessanter voor een student om af te wassen in een café, dan om ondernemer te zijn. We moeten het ondernemerschap op jonge leeftijd stimuleren. Daarom creëren we een statuut van student-ondernemer. Dit is ook een belangrijke maatregel om de inspanningen van de regio’s te ondersteunen: werkervaring is voor studenten zeer belangrijk voor hun latere kansen op de arbeidsmarkt,” benadrukt Minister van Economie Kris Peeters.
Het wetsontwerp over het sociaal en fiscaal statuut van student-zelfstandigen voorziet niet alleen een specifiek statuut inzake sociale bijdragen voor studenten (18-25 jaar) die in België een zelfstandige activiteit uitoefenen, maar creëert ook een fiscaal level playing field met jobstudenten.

Dit wetsontwerp wordt momenteel behandeld in het Parlement en biedt student-ondernemers van 18 tot 25 jaar een verminderde sociale bijdrage of een vrijstelling. Tevens krijgen ze hetzelfde bedrag aan vrijgestelde bestaansmiddelen als jobstudenten.

Van kracht op 01/01/2017 

Om het statuut al begin 2017 in werking te laten treden, heeft de regering nu twee uitvoeringsbesluiten goedgekeurd. Met deze besluiten zullen onderwijsinstellingen en sociale verzekeringsinstellingen de maatregel dadelijk/vanaf januari 2017 kunnen toepassen, in afwachting van de finale stemming van het wetsontwerp.
In het bijzonder is dit belangrijk voor studenten die een programma student-ondernemer of een begeleidingsprogramma aangeboden door een erkende onderwijsinstelling volgen (Stelsel Leren en Werken, duaal leren, ..). Zij zullen ook het nieuwe statuut kunnen toepassen.
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Met deze beslissing maken we het leren en werken aantrekkelijker voor jongeren en komen we tegemoet aan vragen van de Vlaamse Onderwijsraad, SERV en Syntra. We nemen een belangrijke drempel weg voor jongeren en hun ouders om te kiezen voor leren en werken, in het huidig stelsel Leren en Werken of in een proefproject duaal leren dat in september in meer dan 30 scholen is gestart.”


Bron: persbericht van het Kabinet van de Minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens