NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Publicatie van een haalbaarheidsstudie over de organisatie van het loopbaansparen in België

10-01-2017

De FOD Werkgelegenheid publiceert een haalbaarheidsstudie over de organisatie van het loopbaansparen in België.

De studie heeft zowel oog voor de juridische, als voor de economische en sociologische aspecten van een individueel stelsel van loopbaansparen. Deze studie vindt zijn oorsprong in het regeerakkoord van 10 oktober 2014 waarin de federale regering benadrukt een breed loopbaanbeleid te voeren. Een concrete piste die wordt aangereikt is de invoering van een model van loopbaansparen dat werknemers in staat stelt om krediet (tijd en/of geld) te accumuleren.
Dit krediet kan vervolgens gebruikt worden om de loopbaan tijdelijk te onderbreken.

De samenvatting van de studie en de integrale versie kunnen geraadpleegd worden in de module Publicaties.
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens