NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Harmonisering en versterking van de RSZ-verminderingen bij aanwerving van derde tot zesde werknemer

10-02-2017
In het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2017 verscheen het koninklijk besluit van 31 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, met het oog op de harmonisering en de verhoging van de bedragen van de doelgroepvermindering voor de aanwerving van een derde tot zesde werknemer.

Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 januari 2017 en zorgt voor een harmonisering van de verminderingsbedragen die kunnen worden toegekend bij de aanwerving van een derde, vierde, vijfde en zesde werknemer. Voor deze werknemers geniet de werkgever voortaan van een vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid van 1.050 euro per kwartaal gedurende negen kwartalen en 450 euro per kwartaal gedurende de daarop volgende vier kwartalen. De kwartalen waarin de bijdragevermindering wordt toegepast kunnen worden gekozen in een periode van twintig kwartalen na aanwerving.

De voordelen voor de aanwerving van een eerste en tweede werknemer wijzigen niet.

U vindt meer informatie over deze maatregel op onze website bij Eerste aanwervingen.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens