NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Modelformulier voor de re-integratiebeoordeling van een arbeidsongeschikte werknemer

10-03-2017

Het formulier voor de re-integratiebeoordeling is het formulier waarop de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer zijn beslissing kenbaar maakt naar aanleiding van de opstart van een re-integratietraject ten behoeve van een werknemer die het overeengekomen werk niet kan uitoefenen.

Een modelformulier is nu beschikbaar in de module ‘Procedures en formulieren’: Formulier voor de re-integratiebeoordeling (PDF, 129 KB).

De bedoeling is om een hulpmiddel aan te reiken voor de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer dat hem toelaat zijn beslissing te noteren en om het mogelijk te maken de bestaande praktijken te standaardiseren.
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens