NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Aanpassing grenswaarden - nieuwe procedure 2017

02-05-2017

Op 2 mei 2017 is de vierde publieke raadplegingsprocedure betreffende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia gestart. Deze procedure beoogt de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn (EU) 2017/164 tot vaststelling van een vierde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, en een verdere actualisering van de huidige grenswaardenlijst gebaseerd op de aanpassingen van de ACGIH van 2009 tot en met 2016. Bezwaren tegen individuele grenswaarden kunnen worden ingediend tot 1 september 2017. De vereiste omstandige bezwaardossiers voor de individuele grenswaarden, waartegen bezwaar werd aangetekend, kunnen worden ingediend tot 1 december 2017.

U vindt meer informatie over deze procedure op onze website bij Publieke raadplegingsprocedure betreffende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens