NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Vaststelling van het minimumbedrag van het loon van de betaalde sportbeoefenaars voor 2017-2018

30-05-2017

Het in artikel 2, §1, van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars bedoelde loonbedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de Koning na advies van het Nationaal Paritair Comité voor de sport.

Het koninklijk besluit van 17 mei 2017 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd (B.S. van 30 mei 2017), bepaalt dit bedrag op 10.200 EUR voor de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites