NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

België ratificeert drie conventies van Internationale Arbeidsorganisatie

21-06-2017

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters ondertekende op 14 juni 2017 voor ons land drie conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie van de ILO. De ondertekening vond plaats in de marge van een bijeenkomst van de ILO in Genève. De conventies gaan over arbeidsomstandigheden in de horeca, veiligheid op het werk en sociale zekerheid.
Kris Peeters: “Ons land bevindt zich op de vierde plaats van landen die de meeste conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie onderschrijven. Dat is belangrijk voor de internationale positie van ons land. We kunnen niet vragen aan andere landen om inspanningen te leveren om arbeidsomstandigheden te verbeteren, als we zelf niet het goede voorbeeld geven.

De drie nieuwe conventies die ons land ratificeert zijn:

  • Conventie 172 met betrekking tot arbeidsomstandigheden in hotels, restaurants en gelijkaardige etablissementen
  • Conventie 170 met betrekking tot veiligheid in het gebruik van chemische producten op het werk
  • Conventie 128 met betrekking tot uitkeringen voor personen met een handicap, ouderen en overlevenden

Kankerverwekkende stoffen

De bepalingen uit de conventies zijn al geïmplementeerd in de Belgische wetgeving. Er zijn dus geen wetswijzigingen voor nodig.
Kris Peeters: “Dat wil echter niet zeggen dat ons land blijft stilzitten. De conventies bevatten minimumnormen en we proberen verder te gaan dan dat. Op vlak van bescherming van werknemers tegen blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen op het werk, trekken we bijvoorbeeld aan de kar. We willen verder gaan dan de internationale conventies met een wetgeving rond reprotoxische stoffen. Dat zijn stoffen die een negatieve invloed hebben op de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen. Die stoffen zullen op dezelfde manier behandeld moeten worden als kankerverwekkende stoffen, wat hogere eisen rond de bescherming van werknemers met zich meebrengt. Het gebruik van kankerverwekkende stoffen moet ten eerste zoveel mogelijk worden vermeden door ze te vervangen door minder gevaarlijke stoffen. Als dat niet kan, moeten ernaar gestreefd worden blootstelling zoveel mogelijk te vermijden door te werken met gesloten systemen. Als ook dat niet mogelijk is, moet alles in het werk gesteld worden om de betrokken werknemers te beschermen via collectieve of desnoods individuele beschermingsmiddelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de installatie van afzuigsystemen of het voorzien van beschermende kledij en maskers.”

Internationale voortrekker

Als gevolg van de drie bijkomende ratificaties onderschrijft ons land nu in totaal 111 ILO-conventies. België is een internationale voortrekker op vlak van werkbaar werk, veiligheid op het werk en sociale zekerheid. Het is daarom een belangrijk signaal op internationaal vlak dat ons land de conventies ratificeert.

Bron: persbericht van het Kabinet van de Minister van Werk

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens