NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Klacht over jaarlijkse vakantie : het Toezicht op de Sociale Wetten is bevoegd sinds 1 juli 2017

07-07-2017

Weigert uw werkgever u de jaarlijkse vakantie toe te kennen waarop u recht heeft? Heeft hij het vakantiegeld waarop u recht heeft niet of laattijdig betaald? Wat kan u doen ?

Sinds 1 juli 2017 is de inspectiebevoegdheid inzake jaarlijkse vakantie overgedragen van de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid aan het Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. U kan dus een klacht indienen bij de directie van het Toezicht op de Sociale Wetten die bevoegd is voor de plaats waar uw werkgever is gevestigd.

Opgelet, alleen de controle van de naleving van de wetgeving inzake jaarlijkse vakantie werd overgedragen aan het Toezicht op de Sociale Wetten. Dit betekent dat:

  • de vragen om algemene informatie over de jaarlijkse vakantie voor de bedienden en de "Europese" vakantie nog steeds gesteld moeten worden aan de FOD Sociale Zekerheid, hetzij telefonisch op het nummer 02 528 63 00, hetzij per mail aan social.security@minsoc.fed.be;
  • de individuele vragen over de betaling van het vakantiegeld voor bedienden moeten gesteld worden aan de directie van het Toezicht op de Sociale Wetten die bevoegd is voor de plaats waar uw werkgever is gevestigd;
  • de vragen over de betaling van het vakantiegeld voor arbeiders nog steeds gesteld moeten worden aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, hetzij telefonisch op het nummer 02 627 97 65 (callcenter), hetzij via hun contactformulier.


 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens