NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Detachering : mededeling van de identificatiegegevens van de verbindingspersoon via de Limosa-aangifte

13-10-2017

Voortaan dient een buitenlandse werkgever die werknemers naar België wil detacheren en ertoe gehouden is een Limosa-aangifte te doen, in deze aangifte de identificatiegegevens van de verbindingspersoon op te nemen. 

Deze verbindingspersoon, die een natuurlijke persoon moet zijn, wordt door de werkgever aangeduid om, voor rekening van deze laatste, de nodige contacten te verzekeren met de controle-ambtenaren.  Deze verbindingspersoon kan bovendien ook in dat kader gecontacteerd worden door de betrokken ambtenaren om elk document of advies te bezorgen of in ontvangst te nemen dat betrekking heeft op de tewerkstelling van de werknemers gedetacheerd in België.

In dat kader kan de verbindingspersoon de werkgever zelf zijn in persoon, een werknemer in de onderneming of een natuurlijke persoon die een derde is ten opzichte van de onderneming. Aangezien er met betrekking tot de verbindingspersoon bovendien geen domiciliëringsverplichting in België is voorzien, zal deze laatste in een ander land gedomicilieerd kunnen zijn, bijvoorbeeld in het land waar zich de vestiging bevindt van de detacherende werkgever.

Koninklijk besluit van 14 september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van Hoofdstuk 8 van Titel IV van de Programmawet (I) van 27 december 2006 (B.S. 20.09.2017, ed. 2, p. 86086).      

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens