NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

E-commerce: versoepeling van de procedure tot invoering van nachtarbeid en mogelijkheid tot zondagsarbeid

03-01-2018

 

In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2017 verscheen de Programmawet van 25 december 2017.

Deze wet versoepelt de procedure tot invoering van nachtarbeid in de onderneming voor het uitvoeren van e-commerce activiteiten. Daarnaast voert deze wet de mogelijkheid in om werknemers op zondag tewerk te stellen voor het uitvoeren van e-commerce activiteiten.

Procedure tot invoering van nachtarbeid

De Programmawet voert een definitieve en een tijdelijke versoepeling in van de procedure tot invoering van nachtarbeid.

De definitieve versoepeling bestaat erin dat een arbeidsregeling met nachtprestaties (prestaties tussen 24u en 5u) voortaan in de onderneming met een vakbondsafvaardiging kan worden ingevoerd door een ‘gewone’ collectieve arbeidsovereenkomst i.p.v. een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten met alle organisaties die vertegenwoordigd zijn in de vakbondsafvaardiging.

De tijdelijke versoepeling bestaat er in dat de Programmawet tot 31 december 2019 de mogelijkheid creëert voor bepaalde e-commerce activiteiten om nachtarbeid in de onderneming in te voeren mits, al naar gelang de situatie, een aanpassing van het arbeidsreglement of het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst. Deze invoering van nachtarbeid kan, eens ingevoerd, in een latere fase worden bestendigd via een collectieve arbeidsovereenkomst.

Procedure tot invoering van zondagsarbeid

De Programmawet laat vervolgens ook zondagsarbeid toe voor het uitvoeren van bepaalde e-commerce activiteiten via een aanpassing van het arbeidsreglement of het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst. Deze maatregel is tijdelijk van aard, met name tot 31 december 2019, maar kan, eens ingevoerd, in een latere fase worden bestendigd via collectieve arbeidsovereenkomst.    

Bron:  

Programmawet van 25 december 2017.    

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens