NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Economische werkloosheid – verbod van onderaanneming

05-02-2018

Het gebrek aan werk wegens economische redenen is een oorzaak van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (beter bekend als “economische werkloosheid”).

De werkgever kan geen beroep doen op economische werkloosheid omwille van redenen die afhankelijk zijn van zijn wil.

De wetgever specifieert nu dat het beroep op dat stelsel verboden is wanneer de werkgever het werk, dat normaal had moeten worden verricht door de werknemers tijdens de duur van de economische werkloosheid, uitbesteedt aan derden.   

In geval van niet naleving van dat verbod is een sanctie voorzien. De werkgever zal ertoe gehouden zijn om het normale loon te betalen aan zijn werknemer voor de dagen tijdens welke hij aan derden het werk heeft uitbesteed dat normaal wordt uitgevoerd door deze werknemer.  

Bron 

Wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk (artikelen 8 tot 10), (B.S. 5 februari 2018). 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens