NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Wijziging van de overurenreglementering voor de sector van de horeca

05-02-2018

De wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk wijzigt de overurenreglementering in de sector van de horeca.

De wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk creëerde een systeem van vrijwillige overuren, waarbij een werknemer vrijwillig 100 overuren kan presteren per kalenderjaar, met een mogelijkheid om dit quotum op te trekken tot 360 uren via een collectieve arbeidsovereenkomst. Deze overuren geven in principe recht op overloon.

De wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk trekt nu dit quotum van 100 uren automatisch op tot 360 uren voor de sector van de horeca, met andere woorden rechtstreeks op basis van de wet en dus zonder dat een collectieve arbeidsovereenkomst moet worden gesloten. Voorwaarde is wel dat er gebruik wordt gemaakt van de zgn. witte kassa. Bovendien worden deze overuren vrijgesteld van de betaling van overloon.

Bron : Wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk - hoofdstuk 14.   

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens