NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk

20-03-2018

De wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk, die in het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2018 werd gepubliceerd, brengt verschillende wijzigingen aan in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk:

  • Artikel 12bis/1 is ingevoerd om een wettelijke basis te verlenen aan de gecentraliseerde databank voor uitzendkrachten. Deze databank heeft tot doel de opvolging van het gezondheidstoezicht van deze werknemers gemakkelijker te maken.
  • Artikel 47 van de wet welzijn op het werk vermeldt voortaan expliciet dat de Koning andere vaste commissies dan de vaste operationele commissie (VOC) binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (Hoge Raad PBW) kan oprichten voor de in artikel 47 bedoelde taken, een bepaalde bedrijfstak of een welbepaald onderwerp. Artikel 47 is nu de wettelijke basis voor de vaste commissie van deskundigen, de vaste commissie sensibilisatie en communicatie, de vaste commissie bouw en de vaste commissie tarieven en prestaties (van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk).
  • Artikel 47bis van dezelfde wet vermeldt voortaan expliciet de vaste operationele commissie van de Hoge Raad PBW. De opdrachten van deze VOC betreffende de controlegeneeskunde worden opgeheven, want die worden voortaan aan de Orde der Artsen toevertrouwd.

 Er worden daarnaast wijzigingen aangebracht in de wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde, die in werking treden op een door de Koning vast te stellen datum:

  • De behandeling van klachten in verband met de controlegeneeskunde wordt volledig toevertrouwd aan de provinciale raden van de Orde der Artsen.
  • De lijst van artsen-scheidsrechters wordt niet langer bijgehouden door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, maar door de Orde der Artsen.

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens